Paketa për dobësim (Për vajzat që kanë mbaruar programin e parë)

Kjo paketë përmban programin stërvitor dhe regjimin ushqimor për 8 javë. Vlen për të gjitha ato vajza, të cilat pasi kanë përfunduar programin e parë 8 javor të dobësimit, duan të vazhdojnë të ulin peshë. Stërvitja është 5 herë në javë, dy ditë janë pushim. Regjimi përmban 3 vaktet kryesore dhe 1 snack gjatë ditës, për cdo ditë të javës. Vlefshmëria e programit është 10 javë. Janë lënë dy javë shtesë, për të zëvendësuar ndonjë ditë kur nuk keni mundur të stërviteni gjatë programit 8 javor.

Klientët që kanë blerë Programin e parë përfitojnë €10 ulje! Afati i ketij Programi 8-Javor perfundon pas 10 Javesh.

€70 €60

Vëmendje
Informacioni që do të gjeni në këtë site ka qëllim argëtues dhe edukues.
Ju rekomandojmë të flisni gjithmonë me mjekun tuaj përpara se të nisni çdo program stërvitor.
Çdo pasoje ardhur prej ekzekutimit jo te duhur te ushtrimeve apo planit ushqimor, është përgjegjësi personale e individit
*Ky sherbim eshte Non-Refundable