Paketa për shtim ne peshe

Kjo paketë përmban programin stërvitor dhe regjimin ushqimor për 8 javë. Vlen për të gjitha ato që duan të shtojnë peshë. Stërvitja është 5 herë në javë, dy ditë janë pushim. Regjimi përmban 3 vaktet kryesore dhe 2 snack gjatë ditës, për cdo ditë të javës. Vlefshmëria e programit është 10 javë. Janë lënë dy javë shtesë, për të zëvendësuar ndonjë ditë kur nuk keni mundur të stërviteni gjatë programit 8 javor. Afati i ketij Programi 8-Javor perfundon pas 10 Javesh.

€70 €60

Dieta per shtim ne peshe

Kjo paketë përmban regjimin ushqimor për 8 javë. Vlen për të gjitha ato që duan të shtojnë peshë. Regjimi përmban 3 vaktet kryesore dhe 2 snack gjatë ditës, për cdo ditë të javës.

€40 €30

Vëmendje
Informacioni që do të gjeni në këtë site ka qëllim argëtues dhe edukues.
Ju rekomandojmë të flisni gjithmonë me mjekun tuaj përpara se të nisni çdo program stërvitor.
Çdo pasoje ardhur prej ekzekutimit jo te duhur te ushtrimeve apo planit ushqimor, është përgjegjësi personale e individit
*Ky sherbim eshte Non-Refundable