Dita 1

Dita 2

Dita 2

Dita 3

Dita 4

Dita 5

Dita 6

Dita 7

Dita 2

Dita 1

Dita 3

Dita 4

Dita 5

Dita 6

Dita 7

Dita 3

Day 3

Dita 1

Dita 2

Dita 4

Dita 5

Dita 6

Dita 7

Dita 4

Day 4

Dita 1

Dita 2

Dita 3

Dita 5

Dita 6

Dita 7

Dita 5

Day 5

Dita 1

Dita 2

Dita 3

Dita 4

Dita 6

Dita 7

Dita 6

Day 6

Dita 1

Dita 2

Dita 3

Dita 4

Dita 5

Dita 7

Dita 7

Day 7

Dita 1

Dita 2

Dita 3

Dita 4

Dita 5

Dita 6

Pershkrimi i ushtrimit:

10 ushtrimet e para, të cilat shërbejne si nxehmje dhe cardio, do të ekzekutohen të gjitha rreshta. Cdo ushtrim do të ekzekutohet për 20 sekonda, duke kaluar menjëhërë tek ushtrimi tjetër, me vetëm 10 sekonda pushim. Do të kryeni vetëm një raund.
Squat me peshën e trupit. Hapini këmbët sa gjerësia e supeve. Ndërkohë që uleni, ngrini krahët para, deri pak sipër gjoksit. Ulja të jetë sa me e thellë (sa më poshtë).
Koha: 20 sek

Pershkrimi i ushtrimit:

Duke u hedhur, hapni krahët dhe këmbët në të njëjtën kohë. Krahët duhet të shkojnë deri sipër kokës.
Koha: 20 sek

Pershkrimi i ushtrimit:

Lunge me hedhje. Alternoni kembet me njera tjetren. Ne momentin e uljes, gjunjet duhet te jene sa me prane dyshemese, por pa e prekur ate.
Koha: 20 sek

Pershkrimi i ushtrimit:

Pozicioni fillestar duhet te jete drejt, me kembet te hapura me shume se sa gjeresia e shpatullave. Ndërkohë që uleni në gjysmë squat, perkuluni pak para me trup duke vajtur një herë majtas dhe pastaj menjëherë djathtas. Përthyejmë gjurin e këmbës nga ana e së cilës anohemi, ndërkohë që këmba tjetër rri e shtrirë. Duart mbahen të bashkuara para fytyrës.
Koha: 20 sek

Pershkrimi i ushtrimit:

Ne pozicionin shtrirë, mbështetur mbi bërryla. Hapim këmbët sa gjerësia e supeve dhe qëndrojmë për 20 sekonda. Koka duhet të jetë në një vijë me kurrizin. Kujdes: vithet nuk duhet të jenë më poshtë kurrizit dhe shtyllës kurriozore.
Koha: 20 sek

Pershkrimi i ushtrimit:

Në pozicionin shtrirë me kurriz, me këmbët gjysmë të mbledhura, të hapura sa gjerësia e supeve, duart të vendosura në kokë, ngrihemi deri ne gjysëm (45 grad). Në momentin që ngriheni bërrylat kanë tendencën të mbyllen pak, të futen nga brenda, kur shtriheni, ato hapen sërish.
Koha: 20 sekonda

Pershkrimi i ushtrimit:

Me pozicionin drejtë, këmbët të hapura sa gjerësia e supeve, duart të vendosura pas koke, përulemi para duke mbajtur barkun sa më të kontraktuar. Në momentin e perthyerjes bërrylat prekin njëri tjetrin.

Pershkrimi i ushtrimit:

Me qërndrimin drejtë, këmbët pak larg njëra tjetrës, vendosim njërën dorë në kokë dhe prekim gjurin me bërrylin. Duke e mbajtur barkun sa më të kontraktuar. Dorën tjetër e kemi si në video. Ekzekutojmë një herë njërën anë për 10 sekonda, pastaj kalojmë tek ana tjetër për 10 sekonda të tjera.
Koha: 20 sekonda të dyja anët sëbashku

Pershkrimi i ushtrimit:

Squat me hedhje. Ulemi në pozicionin squat, këtë herë duke u hedhur dhe duke hapur kembët më gjerë se sa pozicioni I supeve. Në momentin që ngrihemi (po me hedhje) mbyllim këmbët. Pozicioni I duarve si në video.
Koha: 20 sekonda

Pershkrimi i ushtrimit:

Duke u hedhur, hapni krahët dhe këmbët në të njëjtën kohë. Krahët duhet të shkojnë deri sipër kokës.
Koha: 20 sek
Pasi të kemi mbaruar kryerjen e 10 ushtrimeve rresht, pushojmë për 2 minuta dhe jemi gati për të nisur circuitin me 4 rounde. Kryeni 7 ushtrimet rresht, me vetëm 10 sekonda pushim nga ushtrimi në ushtrim. Pasi të keni përfunduar raundin e parë me 7 ushtrime. Pushoni 1-2 minuta. Filloni raundin e dytë me 7 ushtrime. Pushoni 1-2 minuta. Filloni raundin e tretë. Pushoni 1-2 minuta dhe filloni raundin e katër dhe të fundit të 7 ushtrimeve.

Pershkrimi i ushtrimit:

Pasi të kemi mbaruar kryerjen e 10 ushtrimeve rresht, pushojmë për 2 minuta dhe jemi gati për të nisur circuitin me 4 rounde. Kryeni 7 ushtrimet rresht, me vetëm 10 sekonda pushim nga ushtrimi në ushtrim. Pasi të keni përfunduar raundin e parë me 7 ushtrime. Pushoni 1-2 minuta. Filloni raundin e dytë me 7 ushtrime. Pushoni 1-2 minuta. Filloni raundin e tretë. Pushoni 1-2 minuta dhe filloni raundin e katër dhe të fundit të 7 ushtrimeve.
Pozicioni drejt në këmbë. Këmbët të hapura sa gjerësia e supeve, duart të shtrira drejt lart (mirë është të keni pesha në dorë, nëse nuk keni gira, mund të mbani shishe uji). Në momentin që ulemi në squat të plotë (deri në fund), ulim njëkohësisht edhe duart,
Koha: 20 sekonda

Pershkrimi i ushtrimit:

Mbështetemi me gjunjët në tokë, me këmbët e ngritura dhe të kryqëzuara, pëllëmbët e vendosura në tokë, të hapura disa centimëtra më shumë së sa gjerësia e supeve. Përthyejmë bërrylat dhe afrohemi me gjoks shumë afër tokës. Ngrihemi sërish duke drejtuar bërrylat.
Koha: 20 sekonda

Pershkrimi i ushtrimit:

Shtrihemi në tokë barkazi. Hapim këmbët sa gjerësia e shpatullave dhe krahët pak më shumë se sa gjerësia e shpatullave. Ngremë këmbët, duart dhe kokën në të njëjtën kohë. Ulja nuk duhet të jetë e menjëhershme por duke qëndruar për 2 sekonda në ajër, përpara se të ulemi.
Koha 20 sekonda

Pershkrimi i ushtrimit:

Qëndrojmë në pozicionin shtrirë me kurriz, me këmbët pak të hapura nga njëra tjetra. Duart të dyja të hapura në mënyrë horizontale. Ngremë këmbën dhe dorën e anës së kundërt dhe I bashkojmë me njëra tjetrën duke prekur majën e këmbës me dorën (psh, dorën e majtë me këmbën e djathtë). Përpiqemi që shikimi të jetë në tavan gjatë gjithë kohës.
Koha: 10 sekonda për secilën anë, 20 në total.

Pershkrimi i ushtrimit:

Në pozicion horizontal, mbështetemi mbi duar, me pëllëmbët në tokë. Këmbët dhe duart janë të hapura sa gjerësia e shpatullave. Prekim me radhë me secilën dorë, supin e kundërt (pra me dorën e majtë supin e djathtë dhe me të djathtin supin e majtë).
Koha: 20 sekonda

Pershkrimi i ushtrimit:

Qëndrojmë në pozicionin drejtë, me këmbët të hapura sa gjerësia e supeve, dhe gjunjët shumë lehtë të përthyer. Mbajmë gira 1 ose 2 kg në duar (nëse nuk keni pesha, merrni shishe uji) dhe ngrini secilën dorë, diagonalisht deri para fytyrës, duke I alternuar njëhërë njërën, pastaj tjetrën.
Koha: 20 sekonda.

Pershkrimi i ushtrimit:

Pozicionohuni me duar si në video, në një vend solid, që nuk lëviz (krevat, tavolinë, karrige, etj). Duart duhet të jenë të hapura më shumë se sa gjerësia e shpatullave, ndersa këmbët e shtrira, janë të hapura sa gjerësia e shpatullave. Uluni sa më poshtë, duke përthyer bërrylat, për t’u rikthyer sërish në pozicionin fillestar.
Koha: 20 sekonda

Pershkrimi i ushtrimit:

10 ushtrime, të ekzekutuara rresht ne 3 raunde. Nese dje fokusi ishte tek pjesa e sipërme, sot fokusi do të jetë më shumë tek pjesa e poshtme e trupit, por pa lënë pas dore edhe pjesë tjetër. Qëllimi është që pas raundit të tretë, kur të keni mbaruar, toka poshtë këmbëve të jetë e mbushur me pika djerse.
Pushimi nga ushtrimi në ushtrim duhet të jetë 15 sekonda. Nga raundi në raund, pushimi është dy minuta.
Ushtrimi 1
Me këmbët të hapura në maximum, ekzekutojmë atë që njihet si sumo squat. Përpiquni të uleni sa më shumë. Në momentin që ngriheni, mundohuni të shtrëngoni/kontraktoni sa më shumë vithet. Koha: 30 sekonda

Pershkrimi i ushtrimit:

Qëndrojmë në pozicionin fillestar me trupin drejt. Përthyhemi pak para me trup. Ndërkohë që përthyejmë njërën këmbë, këmbën tjetër e shtyjmë mbrapa të drejtë. Më pas e sjellim para, duke ngritur gjurin deri afër gjoksit.Duart I lëvizim si në video.
Koha: 15 sekonda njëra këmbë, 15 sekonda këmba tjetër. 30 sekonda në total

Pershkrimi i ushtrimit:

Qëndrojmë në pozicionin fillestar me trupin drejt. Ulemi në gjunjë në njërën këmbë, ndërkohë që këmbën tjetër e cojmë sa më mbrapa, duke e shpën gjurin deri afër tokës (pa e prekur atë).
Koha: 15 sekonda njëra këmbë, 15 sekonda këmba tjetër. 30 sekonda në total

Pershkrimi i ushtrimit:

Njësoj si ushtrimi më përpara, vetëm se ketë herë këmbën e përthyejmë duke e çuar përpara.
Koha: 15 sekonda njëra këmbë, 15 sekonda këmba tjetër. 30 sekonda në total

Pershkrimi i ushtrimit:

Pozicionojmë mirë këmbët dhe duart në tokë, si në video. Këmbët janë të hapura pak, më pak se sa gjerësia e shpatullave, ndërsa pëllëmbët pak më shumë se sa gjerësia e shpatullave. Vithet dhe shpina qëndrojnë pak të ngritura. Sjellim me rradhë pranë gjoksit, njëherë njërin gju, njëherë tjetrin.
Koha: 30 sekonda

Pershkrimi i ushtrimit:

Në pozicionin fillestar plank, shtrirë, mbështetur mbi bërryla, hapim këmbët sa gjerësia e supeve. Mënjanojmë trupin (nga mesi e poshtë, jo supet) një herë majtas, pastaj djathtas.
Koha: 20 sekonda

Pershkrimi i ushtrimit:

Ulemi në pozicion squat, me këmbët të hapura sa gjerësia e supeve. Në momentin që ngrihemi, ngrëmë edhe njërën këmbë sa më lart. Më pas ulemi sërish në squat dhe kur ngrihemi, ngremë këmbën tjetër.
Koha: 30 sekonda

Pershkrimi i ushtrimit:

Pozicioni fillestar drejt. Ngrem njërin gju sipër (afër gjoksit) dhe e bashkojmë me krahun e kundërt. Të njëjtën këmbë e çojmë mbrapa të shtrirë dhe po të njëjtën gjë bëjmë edhe me krahun. Mbarojmë njëherë me njërën anë, pastaj vazhdojmë me anën tjetër.
Koha: 15 sekonda njëra anë, 15 sekonda ana tjetër. 30 sekonda gjithësej.

Pershkrimi i ushtrimit:

Pozicioni fillestar është drejt, me kembet e bashkuara me njëra tjetrën. Me hedhje hapim këmbët sa gjerësia e supeve dhe ulemi në squat. Po me hedhje cohemi dhe bashkojmë sërish këmbët me njëra tjetrën.
Koha: 30 sekonda

Pershkrimi i ushtrimit:

Duke u hedhur, hapni krahët dhe këmbët në të njëjtën kohë. Krahët duhet të shkojnë deri sipër kokës.
Koha: 30 sek

Pershkrimi i ushtrimit:

Fokusi sot do të jetë sërish tek pjesa e sipërme. Do ta nisim me kardio, për të aktivizuar trupin dhe për t’ju bërë të djersini pak.
8 ushtrimet e para do t’i kryeni rresht, me vetëm 15 sekonda pushim mes njëri tjetrit. Do të kryeni gjithësej 2 raunde, me nga 8 ushtrime. Pushimi mes raundit të parë dhe të dytë, do të jetë 2 minuta.
Në pozicionin drejt, me këmbët të hapura sa gjerësia e supeve, hapim krahët në pozicion horizontal dhe i rrotullojmë 15 sekonda përpara dhe 15 sekonda mbrapa.

Pershkrimi i ushtrimit:

Në të njëjtin pozicion të trupit, këtë herë shtrimë krahët para sikur jemi duke bërë boks. 15 sekonda njërin krah, 15 sekonda krahun tjetër.

Pershkrimi i ushtrimit:

Me duart të pozicionuara si në video, kthehemi njëherë majtas, një herë djathtas Kthimi duhet të jetë sa më I thellë.
Koha: 30 sekonda

Pershkrimi i ushtrimit:

Duke u hedhur, hapni krahët dhe këmbët në të njëjtën kohë. Krahët duhet të shkojnë deri sipër kokës.
Koha: 30 sekonda

Pershkrimi i ushtrimit:

Me pozicionin drejt, në këmbë, cojmë shputat pas, duke tentuar të prekim vithet.
Koha: 30 sekonda

Pershkrimi i ushtrimit:

Mbështesim gjunjët dhe pëllëmbet në tokë. Shtrimë njëkohëshit këmbën dhe krahun e kundërt (pra këmbën e majtë dhe krahun e djathtë). I mbajmë për 2-3 sekonda në ajër dhe më pas I ndërrojmë me këmbën dhe dorën tjetër.
Koha: 30 sekonda

Pershkrimi i ushtrimit:

Shtrihemi në tokë barkazi. Hapim këmbët sa gjerësia e shpatullave dhe krahët pak më shumë se sa gjerësia e shpatullave. Ngremë këmbët, duart dhe kokën në të njëjtën kohë. Ulja nuk duhet të jetë e menjëhershme por duke qëndruar për 2 sekonda në ajër, përpara se të ulemi.
Koha 30 sekonda

Pershkrimi i ushtrimit:

Pozicioni fillestar drejt. Ngrem njërin gju sipër (afër gjoksit) dhe e bashkojmë me krahun e kundërt. Të njëjtën këmbë e çojmë mbrapa të shtrirë dhe po të njëjtën gjë bëjmë edhe me krahun. Mbarojmë njëherë me njërën anë, pastaj vazhdojmë me anën tjetër.
Koha: 15 sekonda njëra anë, 15 sekonda ana tjetër. 30 sekonda gjithësej.

Pershkrimi i ushtrimit:

Superset (Superset është termi që përdoret kur dy ushtrime bëhen rresht pas njëri tjetrit pa pushim mes.). Për këto ushtrime duhet të keni pesha, gira. Në pamundësi të girave, mund të merrni shishe uje.
- Me këmbët pranë njëra tjetrës, gjunjët pak të përthyer, përkulemi para, në pozicion 90 gradë. Krahët I mbajmë të shtrira para, me bërrylat pak të përthyer, të bashkuara me njëra tjetrën. Ngremë të dyja krahët në të njëjtën kohë lartë, duke hapur sa më shumë kraharorin. 15 përsëritje
- Pa pushim në mes kalojmë direct tek ushtrimi tjetër. Në të njëtin pozicion, vetëm se këtë herë krahët i mbajmë të shtrira drejtë dhe duke përthyer bërrylat i ngremë sipër, mbrapa. E përsërisim ushtrim 15 herë.

Pershkrimi i ushtrimit:

Supersetin numër 2 e përsërisim tre herë (tre raunde). Koha e pushimit mes raundeve do të jetë 1 minutë
Superset 2
- Me këmbët të hapura sa gjerësia e supeve, gjunjët të përthyera shumë pak, ngremë në të njëjtën kohë të dy krahët para, deri sipër gjoksit. E përsërisim 15 herë.
- Në të njëjtin pozicion të trupit, ndryshojmë vetëm pozicionin e krahëve. Mbajmë bërrylat në pozicion 90 gradë dhe ndërkohë që I ngremë sipër, krahët shtrihen drejtë, me tendencën për të prekur lehtë girat me njëra tjetrën. E përsërisim 15 herë.
Supersetin numër 2 e përsërisim tre herë (tre raunde). Koha e pushimit mes raundeve do të jetë 1 minutë

Pershkrimi i ushtrimit:

- Me këmbët të hapura sa gjerësia e supeve, gjunjët të përthyera shumë pak, mbajmë peshat në duar. Krahët janë të shtrirë, poshtë, sa më të puthitur me trupin. Ngremë parakrahun duke u munduar mos të lëvizim, pjesën sipër të krahut. Gjatë gjithë proçesit krahët duhet të qëndrojnë sa më të puthitura me trupin. E përsërisim 15 herë
- Me këmbët të hapura sa gjerësia e supeve, gjunjët të përthyera shumë pak, mbajmë peshat në duar. Krahët janë sërisht të shtrira poshtë, por këtë herë me pëllëmbet të shohin nga brenda. Ngremë me radhë njëherë njërin krahë, në formë çekiçi nga brenda, me dorën që mbërrin deri tek gjoksi. Gjatë gjithë proçesit krahët duhet të qëndrojnë sa më të puthitura me trupin. E përsërisim 15 herë.
Supersetin numër 3 e përsërisim tre herë (tre raunde). Koha e pushimit mes raundeve do të jetë 1 minutë

Pershkrimi i ushtrimit:

Superset 4
- Me këmbët shumë afër njëra tjetrës (thuajse të bashkuara), gjunjët e përthyera, përkulemi para në pozicion 90 gradë. Pozicioni fillestar I duarve është të mbledhura, para gjoksit. Më pas shtrihen mbrapa, duke u përpjekur t’i ngremë sa më shumë, që të ndjejmë kontraktimin ne pjesën e tricepsit. E përsërisim 15 herë.
- Qëndrojmë me këmbët e bashkuara, shumë pak të përthyera. Njërn dorën e vendosim në sqetull. Dorën tjetër e mbajmë të përthyer nga mbrapa dhe e ngremë lartë. E përsërisim 15 herë.
Supersetin numër 4 e përsërisim tre herë (tre raunde). Koha e pushimit mes raundeve do të jetë 1 minutë

Pershkrimi i ushtrimit:

12 ushtrime, të ekzekutuara rresht, në dy raunde. Cardio, por me focus kryesor vithet. Cdo ushtrim ekzekutohet për 30 sekonda, me vetëm 15-20 sekonda pushim nga njëri ushtrim tek tjetri. Vetëm ushtrimi i fundit, 12-a do të bëhet për 60 sekonda. Pasi mbarojme raundin e pare, pushojme dy minuta dhe niais ushtrimet nga fillimi.
Me pozicionin drejt, në këmbë, cojmë shputat pas, duke tentuar të prekim vithet.
Koha: 30 sek

Pershkrimi i ushtrimit:

Me pozicionin drejt, në këmbë, përpiqemi të ngremë gjunjët sa më sipër.
Koha: 30 sek

Pershkrimi i ushtrimit:

Squat me qëndrim posht. Me këmbët të hapura sa gjerësia e supeve, majat pak anash, ulemi në squat, por nuk çohemi menjëherë. Bëjmë tre levizje të vogla, ndërkohë që jemi në pozicionin ulur dhe më pas çohemi.
Koha: 30 sek

Pershkrimi i ushtrimit:

Për këtë ushtrim ju duhet një llastik për të pasur efekt me të madh. Llastikun e vendosim sipër gjunjve. Ulemi në pozicion gjysmë squat (pra jo deri në fund) dhe pa u çuar bëjmë tre hapa para dhe tre hapa pas. Pastaj sërish para, pas. E kështu me radhe.
Koha: 30 sek.

Pershkrimi i ushtrimit:

Nëse kemi llastikun vazhdojmë ta mbajmë, por ushtrimi mund të bëhet edhe pa llastik në rast se nuk keni. Hapim këmbët pak më pak, sa gjerësia e supeve. Duke u përkulur para me gjunjët e thyer, mundohemi të afrojmë sa më shumë duart (ku do të ishte mirë të kishim pesha) me pjesën para të këmbëve. Në momentin që drejtohemi, fusim vithet brenda duke I kontraktuar sa më shumë.
Koha: 30 sek

Pershkrimi i ushtrimit:

Në pozicionin fillestar drejtë, me këmbët afër njëra tjetrës, ulemi anash me njërin gju të përthyer dhe këmbën tjetër të shtrirë, drejtë. Ngrihemi sërish në pozicionin fillestar, për tu ulur sërish në anën tjetër.
Koha: 30 sekonda

Pershkrimi i ushtrimit:

Mundohemi të pozicionojmë njërën këmbë si në video, në një vend që ka stabilitet dhe nuk leviz (krevat, kolltuk, karrike). Këmbën tjetër e çojmë përpara. Duhet të ulem sa më shumë, në mënyrë që gjuri I këmbës së mbrapa të vijë sa më afër tokës. Mbarojmë njëhërë me njërën këmbë, pastaj vazhdojmë me tjetrën. Në duar duhet të mbani pesha.
Koha: 15 sekonda njëra këmbë, 15 sekonda këmba tjetër.

Pershkrimi i ushtrimit:

Ngjitemi me njërën këmbë në një vend që ka bazament (kolltuk, karrike, krevat, tavolinë, etj, lartësinë e vendosni vet). Ndërkohë që ngjiteni, këmbën tjetër, të shtrirë e çoni mbrapa. Në duar duhet të mbani pesha.
Koha: 30 sekonda

Pershkrimi i ushtrimit:

Squat me hedhje. Këmbët I hapim sa gjerësia e supeve. Ulemi në pozicion squat, por ngritjen e bëjmë me shkëputje nga toka, duke u hedhur, me këmbët drejtë.
Koha: 30 sekonda

Pershkrimi i ushtrimit:

Pozicioni fillestar shtrir në kurriz, vithet e mbështetura në tokë, me këmbët e përthyera, me largësi nga njëra tjetra sa gjerësia e supeve. Ngremë vithet, duke pasur kujdes të mos t’I japim goditje mesit. Në momentin që ngrihemi qëndrojmë për 2-3 sekonda, përpara se të ulemi sërish në tokë. Është mirë që ushtrimi të bëhet me llastik, por edhe pa të mund ta bëni.
Koha: 30 sekonda

Pershkrimi i ushtrimit:

Pozicioni fillestar si ushtrimi I mëparshme, me të vetmin ndryshim që njërën nga këmbët e ngremë (jo të shtrirë plotësisht, por pak të përthyer gjurin) sipër. Në atë pozicion (me këmbën të ngritur) bëjmë dhe shkëputjen nga toka, duke ngritur vithet.
Koha: 30 sekonda

Pershkrimi i ushtrimit:

Katër ushtrime për barkun të ekzekutuar rresht, pa pushim në mes. Tre sete gjithësej
Ushtrimi I parë. Prekim bërrylin e dorës së majtë, me gjurin e këmbës së djathtë. 20 herë secila anë. Kalojma me njëherë tek ushtrimi tjetër, pa pushim me ushtrimin e parë. Me gjunjët e përthyera, I mbajmë duart e shtrira dhe përpiqemi të ngrihemi sa më shumë duke I ngritur duart mbi gjunjë. Shikimi duhet të jetë gjithë kohën sipër. 20 përsëritje.
Pa pushim në mes kalojmë tek ushtrimi tjetër. Këmbët vazhdojnë të qëndrojnë njësoj. Duart bashkohen dhe përsëri ngrihemi sipër, këtë herë duke u përpjekur t’I fusim duart mes këmbëve.
Kalojmë tek ushtrimi I fundit sërish pa pushim. Këtë herë i shtrijmë këmbët. Duart i fusim poshtë vitheve. Ngremë kokën dhe supet nga toka, po ashtu dhe këmbët dhe fillojmë t’I levizim si në video. 20 here.
Pasi t’I kemi mbaruar të treja ushtrimet pushojmë 1 minutë. Dhe fillojmë sërish duke I ekzekutuar rresht. I përsërisim tre herë gjithësej.

Pershkrimi i ushtrimit:

Fillojmë duke kryer nxehmjen. I ekzekutojmë 3 ushtrimet rresht, pa pushim në mes. Pasi të mbarojmë, pushojmë 20 sekonda. Përsërisim sërish tre ushtrimet rresht, pa pushim mes njëri tjetrit.
Duke u hedhur, hapni krahët dhe këmbët në të njëjtën kohë. Krahët duhet të shkojnë deri sipër kokës.

Pershkrimi i ushtrimit:

Lunge me hedhje. Alternoni kembet me njera tjetren. Ne momentin e uljes, gjunjet duhet te jene sa me prane dyshemese, por pa e prekur ate.
Koha: 30 sek

Pershkrimi i ushtrimit:

Me pozicionin drejt, në këmbë, cojmë shputat pas, duke tentuar të prekim vithet.
Koha: 30 sekonda

Pershkrimi i ushtrimit:

Hapim këmbët më pak se sa gjerësia e supeve. Me dy pesha në duar (gira, por edhe shishe 1.5 litra nëse nuk keni gira) qëndrojmë në pozicionin fillestar si në video. Përkulemi para duke u përpjekur ta mbajmë kurrizin sa më drejtë, pa e përthyer, apo kërrusur atë. Në kohën që përkulemi para, edhe gjunjët përthyhen dhe më pas drejtohen sërish sapo ngrihemi. Duhet të ndjeni tërheqjen në pjesën mbrapa të kofshëve.
15 reps (përsëritje), nga tre sete. Koha e pushimit mes seteve 30-60 sekonda.

Pershkrimi i ushtrimit:

Squat me peshën e trupit. Hapini këmbët sa gjerësia e supeve. Ndërkohë që uleni, ngrini krahët para, deri pak sipër gjoksit. Ulja të jetë sa me e thellë (sa më poshtë).
15 reps (përsëritje), nga tre sete. Koha e pushimit mes seteve 30-60 sekonda.

Pershkrimi i ushtrimit:

Për të ekzekutuar këtë ushtrim duhet llastik, të cilin e vendosim poshtë gjurit, ose sipër kyçit. Mbahemi diku me njërën dorë për ekuilibër dhe ngremë me rradhë mbrapa një herë njërën këmbë, pasi të kemi mbaruar me të, vazhdojmë me tjetrën. Sa më shumë të ngrihet këmba aq më mirë është.
15 reps (përsëritje), me secilën këmbë, nga tre sete. Koha e pushimit mes seteve 30-60 sekonda. Nga njëra këmbë tek tjera kalojmë direct, pa pushim.

Pershkrimi i ushtrimit:

Qëndrojmë në të njëjtin pozicion si ushtrimi më parë, vetëm këtë herë këmba hapat në anësore. Sa më shumë të ngrihet këmba aq më mirë është.
15 reps (përsëritje), me secilën këmbë, nga tre sete. Koha e pushimit mes seteve 30-60 sekonda. Nga njëra këmbë tek tjera kalojmë direct, pa pushim.

Pershkrimi i ushtrimit:

Në këtë ushtrim llastikun e ngremë sipër gjurit. Ulemi në pozicion squati dhe ecim anash duke bërë një herë tre hapa majtas, pastaj tre hapa djathtas, duke kaluar sërish majtas, e më pas djathtas. Ecja bëhet pa u ngritur për asnjë moment.
Bëjmë 15 hapa. Pushojmë 1 minutë dhe e përsërisim edhe dy herë të tjera, pra tre sete në total.

Pershkrimi i ushtrimit:

Vazhdojmë ta mbajmë llastikun në të njëjtin pozicion. Ulemi në sumo squat, me këmbët të hapura sa më shumë. Pa u ngritur, por me hedhje afrojmë këmbët, fillimisht sa gjerësia e shpatullave, më pas edhe një tjetër afrim gati duke I bashkuar, por pa I prekur me njëra tjetrën.
E bëjmë ushtrimin për 20 sekonda. Pushojmë 20 sekonda. E përsërisim sërish edhe dy herë të tjera me nga 20 sekonda.

Pershkrimi i ushtrimit:

Qëndrojmë me pëllëmbët e mbështetura në tokë, krahët drejtë, të hapura pak më shumë se sa gjerësia e supeve. Shpina dhe vithet janë të ngritura. Këmbët janë drejtë, të puthitura me njëra tjetrën. Hapim dhe mbyllim këmbët, pa lëvizur pjesën sipër të trupit.
E bëjmë ushtrimin 15 herë (15 reps) Pushojmë 30 sekonda. E përsërisim edhe 2 herë të tjera.

Pershkrimi i ushtrimit:

Ushtrimi nis duke prekur bërrylin e njërës dorë me gjurin e këmbës së kundërt. Shtrijmë të njëjtin gju dhe bërryl mbrapa.
15 reps me njërën këmbë, 15 reps me këmbën tjetër.

Pershkrimi i ushtrimit:

Mbajmë trupin drejt dhe kthejmë pak anash shputën. Ngremë lart dorën që është në drejtim të kundërt nga janë kthyer shputat (nëse shputat janë majtas, ngremë dorën e djathtë). Me dorën tjetër përpiqemi të prekim majat e gishtave duke u ulur sa më shumë, pa ulur dorën që kemi të ngritur ku duhet të ketë një peshë. Kujdes. Është I rindësishëm shikimi. Ai duhet të jetë gjatë gjithë kohës sipër, duke parë dorën që është e ngritur.
E përsërisim 10 herë për secilën anë (pra 20 gjithësej). Pushojmë 1 minutë. Ekzekutojmë tre sete.

Sot mbarova programin e 1 . Nga 83 tani 74.5 ngushtim ne perimeter dhe lumturi shum te madhe 🥰🥰 Te falenderoj pa mase zysha dhe gocat jeni super 🥰🥰.Pz kur e kam nis thash ta provoj Edhe kte si gje t fundit se nuk e besoja se do e coja deri ne fund por ja dola 😘

-30 kg ne perfundim te dy programeve, vetem duke ndjekur regjimin e shendetshem ushqimor te @ne_forme_me_aulonen dhe duke u stervitur nga shtepia 😍😍

E dashur sot mbarova plot 8 jave te programit 1. Nuk di te te shpjegoj sa e lumtur ndihem dhe sa besim ne vetvete kam krijuar qekur pashe rezultatet e para. Pesha ime ka qene 65kg dhe sot eshte 58kg por kjo per mua nuk ka me fare rendesi pasi me kryesorja eshte ndryshimi qe kam ne perimeter.... un do vazhdoj akoma 2 javet perseritje do bej javen 6/7 dhe Pastaj do flasim prap per programin e tonifikimit. Nuk Mendoj se do ti le me ushtrimet aq shume kam nisur ti dua dhe te ndjej shume kenaqesi kur i bej ♥️ faleminderit e dashur per gjithcka!