Kontakt

Na shkruani

Mund të na kontaktoni për çdo pyetje, sugjerim apo mundësi bashkëpunimi.

Pjesa më e mirë e punës time është lidhja dhe puna me njerëz të mirë, argëtues. Nëse dëshironi të bisedoni ose të bashkëpunoni, mund të më gjeni në disa platforma të ndryshme ose të më kontaktoni nga këtu.