EUR65

Shto peshë në shtëpi (stërvitje + regjim ushqimor)

EUR65

Programi i Palestrës – Shto në Peshë

EUR65

Për vithe bombastike (stërvitje + regjim ushqimor)

EUR6,500

Për vithe bombastike (vetem stërvitje)

EUR55

Dobësim & Tonifikim (Vetëm stërvitje)

EUR6,500

Dobësohu nga shtëpia, programi i dytë (vetëm stërvitje)

EUR55

Dobësohu nga shtëpia (vetëm stërvitje)

EUR65

Dobësohu nga shtëpia, programi i dytë (stërvitje + regjim ushqimor)

EUR65

Dobësim & Tonifikim (stërvitje + regjim ushqimor)

EUR65

Dobësohu nga shtëpia, programi i parë (stërvitje + regjim ushqimor)